Výcvik psa s ubytováním

Výchova a výcvik psa může být někdy pro páníčka časově náročný nebo není v majitelových silách psa vycvičit. V těchto případech může zákazník využít službu, kdy pes nastoupí na výcvik do naší Psí školy. Výcvik psa s ubytováním může absolvovat pes v jakémkoli věku a jakékoli rasy včetně kříženců.Při pobytu psa v Psí škole vychováme psa v poměrně krátké době podle klientových představ. Nejedná se vždy pouze o základní poslušnost tzn., aby pes netáhl a chodil na prověšeném vodítku, aby zvládal povely sedni, lehni, zůstaň v přítomnosti jiných psů i lidí a samozřejmě to nejdůležitější, aby přiběhl na přivolání. Mezi časté přání zákazníků patří, aby pes nedemoloval zařízení bytu, bezdůvodně neštěkal v domě nebo na zahradě, neskákal po lidech, aby uměl cestovat hromadnou dopravou nebo automobilem. Řešíme i problémové chování, jako je agresivita psů na lidi a ostatní psy, bázlivost nebo problémy v soužití více psů v rodině.

Doba pobytu psa v Psí  škole je různá. Záleží vždy na požadavcích zákazníka, na stavu a povaze psa. Vše začíná osobním setkáním s Vámi a Vaším psem. Na schůzce si popovídáme, podíváme se na Vašeho psa a zodpovíme Vaše dotazy. Získáte představu o tom, co je reálné s Vaším psem uskutečnit a za jakou dobu. Přesto, že služba je hojně využívána, kapacita psů je omezena. Přijímáme současně jednoho, maximálně dva psy. Jde o to, aby byla psovi věnována maximální péče a pozornost.

V tomto intenzivním denním studiu se pes stává součástí rodiny trenéra, zapojuje se do běžných denních aktivit a přichází do nové smečky psů. Podle podmínek na jaké je pes zvyklý, je zvolen druh ubytování. Psi můžou být ubytovaní venku i uvnitř domu. V prvních dnech pobytu je se psem navazován kontakt a seznamuje se s novým prostředím. Majitel dává psovi na pobyt jeho oblíbené hračky a pamlsky, aby se pes cítil dobře. Pes, který se bude cítit dobře a spokojeně, se lépe a rychleji učí. Trénink se psem probíhá v nejrůznějším prostředí, např. v přírodě, ve městě, ale i na zahradě s volně puštěnými psy. Pes trénuje i mezi účastníky individuálních a skupinových kurzů. Je pochopitelné, že páníček má o svého mazlíčka starost, proto není problém, aby majitel svého psa viděl během výcviku či hře na zahradě. Podmínkou je, že majitel nesmí přijít do přímého kontaktu se psem. Ze zkušenosti už víme, že stesk zažívají spíše majitelé. Pes je natolik zaměstnáván trenérem nebo psy, že si ani nevzpomene. Přesto na konci pobytu dochází k radostnému vítání.

Po uběhnutí domluvené doby přichází na řadu předvedení psa tzn. ukázka toho, co se pejsek v Psí škole naučil.  Následně  pracujeme s klientem, aby se naučil, jak správně svého psa "ovládat". Tím, že si majitel svého psa odveze domů, práce nekončí. Jsme i nadále v kontaktu a po několika dnech se opět setkáme a vše si znovu projdeme. Takové setkání proběhne zpravidla dvakrát až třikrát, abychom měli jistotu, že páníček pracuje se svým psem správně.Jednodenní výuka v Psí škole

V oblibě je i služba, kdy majitel umístí svého psa do Psí školy na jeden den například po dobu, kdy je v práci. Tato služba je využívána klienty, kteří se svým psem již navštěvují některý z kurzů Psí školy, pes už zná trenéra a ten má přehled o vývoji jeho výchovy. Trénink psa se stává intenzivnější a rozmanitější. Trenér získá vetší přehled o denních návycích psa a jeho chování. Výchova se tak stává propracovanější a efektivnější. Pejsek je zaměstnán a nedochází k prodlevě mezi tréninky během doby, kdy majitel musí pracovat. 


Přemýšlíte-li o tom, že si necháte svého psa vycvičit, kontaktujte nás. Domluvíme si schůzku, popovídáme si, podíváme se na Vašeho psa a navrhneme nejlepší postup, jak získat pohodového a vychovaného psa.


Kontakt:

Česká Lípa: +420 724 120 082

Email:

ceskalipa@vychova-psa.cz